Heaven (Dutch magazine) feature

(translation below courtesy of Ruud Keulers)

Gretchen Peters: een goed bewaard geheim

Roeland Smits
18 februari 2012
Als soloartieste trok Gretchen Peters pas een jaar of vijf terug de nodige aandacht met Burnt Toast & Offerings. Maar als liedjesschrijfster is ze inmiddels al twintig jaar zeer succesvol. Trisha Yearwood, Patty Loveless, Bonnie Raitt en Brian Adams namen materiaal van haar haar hand op. Recent werkte ze als duo met Tom Russell op One To The Heart, One To The Head – mijn favoriete album van 2010 – en op diens vorig jaar verschenen Mesabi. Die samenwerking zet Peters voort op Hello Cruel World, en het is veelbetekenend dat het samen met hem geschreven Saint Francis niet eens het sterkste liedje is.
De persoonlijke stijl van Burnt Toast & Offering heeft Gretchen Peters losgelaten, ten faveure van het oprichten van kleine monumentjes voor vrouwen die door ongeluk of toeval zijn terechtgekomen in de marge van de samenleving. Maar geen van allen zijn ze verbitterd: eerder weemoedig berustend. Zoals in het titelnummer, waarin de hoofdpersoon verzucht Haven’t done as well as I thought I would / I’m not dead but I’m damaged goods. Of in het ronduit schitterende Five Minutes waarin blijkt dat vijf minuten van (seksuele) onoplettendheid je hele leven kunnen veranderen. Het is moeilijk het prijsnummer van dit album aan te wijzen. Het magistrale The Matador? Het duet met Rodney Crowell, Dark Angel? Of het bedrieglijk simpele, introspectieve Little World? Dit is een van de muzikale hoogtepunten van 2012, dat staat voor mij nu al vast. En laat ze binnenkort voor optredens naar ons land komen. Mis haar niet.
Gretchen Peters live: 27 maart – Schalm, Westwoud; 28 maart – Transvaria, Den Haag; 29 maart – Paradiso, Amsterdam; 30 maart – In The Woods, Lage Vuursche; 31 maart – Mr. Frits, Eindhoven

Translation:

Gretchen Peters: A well kept secret
By Roeland Smits

As a solo artist Gretchen Peters drew the necessary attention five years ago with her CD Burnt Toast & Offerings. But as a songwriter she’s been more than succesful for the past twenty years. Artists like Trisha Yearwood, Patty Loveless, Bonnie Raitt and Bryan Adams recorded her material. Recently she joined forces with Tom Russell on One To The Heart, One To The Head – my 2010 favorite album – and on his last CD Mesabi. This collaboration is continued on Hello Cruel World, and it’s significant that their co-written St. Francis isn’t even the strongest track here.
On Hello Cruel World Gretchen Peters has dropped the confidential touch of Burnt Toast & Offerings, in favour of erecting small monuments for women that, by accident or chance, found themselves in the margin of society. But none of them is disillusioned, but rather melancholically resigned. As in the title track, where the heroine sighs:  Haven’t done as well as I thought I would / I’m not dead but I’m damaged goods. Or in the simply brilliant song Five Minutes, where it becomes clear that five minutes of (sexual) carelessness can change one’s entire life.
It’s hard to indicate the prize winning song on this album. The superb The Matador? The Rodney Crowell duet on Dark Angel? Or the deceptively simply, introspective Little World? For me this is already one of the musical highlights of 2012. And guess what: next month they’re coming over here for shows. Don’t miss it.